Stíny minulosti

Stíny minulosti

Po hodině výslechu major Jiří Dvořák Slávu Čermáka propustil. Do psacího stroje zasunul list papíru se dvěma kopiemi a pustil se do zprávy: 
Krajská správa SNB Praha, I/a odbor, vnitřní oddělení 3 Tajné! 20. července 1977, Praha. Hlášení kontrarozvědného odboru Krajské správy SNB Praha o kontaktu sledovaného rakouského státního příslušníka Josefa Milera, zaměstnance Austrian Airlines.